Bestill og hent innen 24 timer
Godt vedlikeholdt
Råd og tips er gratis for alle
Hasleveien 45, 1570 Dilling

Hvordan legge ferdigplen

En komplett guide om hvordan man legger ferdigplen fra start til slutt.
Hvem som helst kan legge ferdigplen med en klype tålmodighet.

Kom i gang kjapt med ferdigplen

Skal du i gang med å installere en flott grønn gressplen? Da er ferdigplen et godt alternativ. På bare to uker har du en flott grønn plen som kan taes i bruk til både fotballspill og hagef- est. Eller bare nyte solen med en god bok.

1 - Finn utstyret du trenger

 • Ferdigplen
 • Gødsel
 • Jernrive
 • En god kniv
 • Hansker
 • Trillebor
 • Planke - ca. 1.5 m
 • Hagerive
 • Plenvals
 • Gjødselspreder
 • Jordfreser

Man kan legge ferdigplen uten mye ekstra utstyr. Men for en bedre opplevelse har vi en liten liste over hva vi anbefaler å benytte seg av.

Utstyr som plenvals og gjødselspreder er ikke noe alle har. Vi anbefaler de som har mulighet til å anskaffe det da det vil gjøre det lettere og vedlikeholde plenen i ettertid, noe som vil øke sjansen for at man tar seg tid til å gi plenen den kjærligheten den fortjener. Det kan nevnes at det finnes flere jernvarehandlere og private som tilbyr utlån av denne type produkter.

2 - Forberedelser

Før du henter eller får ferdiggresset levert er det viktig at det er gjort noen forberedelser der gresset skal legges.

Sjekk underlaget og vurder tiltak

Dersom jorden er for kompakt vil det være vanskelig for gresset og feste røtter nedover. Fjern evt. stener, ugress og røtter og annet uønsket du finner i underlaget.

Måle opp hagen

Før du bestiller ferdigplen eller starter på forberedelser, kan det være lurt og vite hvor stor hagen er. Det finnes flere måter å gjøre dette på. Du kan f.eks gå ut i hagen og måle opp ved hjelp av god gammeldags målebånd, penn og papir, bruke Google sin nettbaserte løsning hvor du kan markere hagen på et kart. Så finnes det også noen apper som skal kunne gjøre jobben for deg. Det har ikke vi testet ut, men kan være det er tignen for deg.

Legge ferdigplen på allerede etablert gress.

Om du skal legge ferdigplen i en hage der det allerede finnes gress må man fortsatt sjekke underlaget. For å sikre den nye plenen god grobunn anbefaler vi derfor å benytte en jord- freser, og så tilføre ca. 20 cm med toppjord oppå gresset. Før gresset freses er det lurt og fjerne evt. ugress med en ugressfjerner for å sikre at man får med røttene

Toppjord, hvor mye, når og hvor skal man bruke det?

Toppjord brukes dersom grunnjorden er enten full av stein, sand, torv eller kompost. Dette er fordi dette gir dårlige forhold for vekst av ferdigplen, da stein og for mye sand vil hindre gresset i å slå røtter. Torv og kompost vil konkurrere om næring fra nedbør og gjødsel, og må derfor enten fjernes eller toppes med toppjord som er anbefalt til gress.

Hvor mye toppjord man trenger å bruke er helt avhengig av forholdene. I noen tilfeller vil 5 cm være nok, mens andre ganger må man bruke helt opp i 30 cm. Ta en vurdering etter for- holdene, jo vanskeligere du tror det er for gresset og vokse, jo mer toppjord. Er du usikker er det bare å spørre oss.

Flate ut og stabilisere jorden

Når jorden er frest og den er fast og fin, er det på tide og flate den ut, og gjøre den klar til bruk. I første omgang kan du benytte en jernrive og flate ut vekstmassen. Dette er viktig da gresset tar samme fasong som underlaget det blir lagt på.

Etter et par runder med riven, er det lurt og presse jorden litt sammen igjen. Dette kan gjøres enten med et par lette runder med en plenrull, eller med en planke. Om du bruker planke er det bare å gå over hele plenen og bytte på å banke ned moderat med planken og skyve den litt frem og tilbake. Planken burde være mellom 1-1.5 meter lang og 4’’2 eller større, sånn at området ikke blir bølgete av mye variasjon.

Mens du beveger deg rundt på området, kan det være greit å tråkke litt med føttene for å se at det er fast nok til at føttene ikke synker inn i jorden lett. Men løst nok til at det ikke er hardt å gå på.

3 - Gjødsling av jorden

Om man først skal i gang med arbeidet om å legge ferdigplen for å få en fin plen, burde ikke gjødsel være et spørsmål. Dette er kritisk for en god plen.

Hvorfor gjødsle

Gjødsling med langtidsvirkende gjødsel som f.eks The Andersons 14-6-12, er kritisk for en gressplenen. Dette gir viktig næring til både gresset og jorden, som gjør at det kan vokse seg slitesterkt, grønt og tett.

Dosering

Til en hageplen burde man bruke 3-4 kg pr. 100 m2 ved både etablering og senere ved ved- likehold. Vi anbefaler å gjødsle to ganger i året. Legger du plenen etter sommeren trengs det ikke igjen før neste år.

Hvordan gjødsle ferdigplen

Med gjødselspreder er det enkelt. De fleste gjødselspredere vil automatisk spre jevnt og fint. Etter bare en runde over området vil gjødsla være klar.

Med håndsåer er prosessen like enkel, men med økt risiko for mindre jevn fordeling. Her må man være litt på for å sørge for jevn fordeling manuelt.

Å gjødsle for hånd vil fungere, men risiko for feil vil være stor. Når man gjødsler for hånd uten erfaring er det bedre å gjødsle for lite enn for mye, for å hindre at plenen skal få svimerker.

4 - Legge ferdigplen

Nå når er alle forberedelser er gjort, er det klart for den mest givende delen av arbeidet (synes vi). Å legge rullene med gress og se tranformasjonen til en grønn og fin hage.

Legg den første rullen i et hjørne.

Den første rullen setter standarden. Finn hjørnet til den lengste delen av hagen, og legg den første rullen så tett opp du får det. Om det er en avrunding eller ujevnt hjørne kan du over- lappe gresset og kutte til formen i etterkant.

Legg rullen parralelt med den lengste siden, og press gresset lett ned i underlaget med en planke for å gjøre det så flatt som mulig.

Fyll så på med gressruller helt ned til gresset treffer det andre hjørnet i motsatt side av hagen.

Legg gresset i et mursteinmønster.

Vi anbefaler og legge gressrullene i et mursteinmønster. Etter du har lagt den første raden av ferdiggress og skal starte på en ny rad, legger du den første rullen i den nye raden ved si- den av den første rullen som ble lagt. Overlapp så med 50% over området du legger plenen i, kutt denne delen av med en kniv og ta vare på den. Den kommer til å passe inn en annen plass. Om dette gjøres riktig på de første to radene vil mønsteret danne seg automatisk med et mursteinmønster over hele plenen.

Dette hjelper plenen å gro sammen kjappere og vil redusere risiko for synlige og svake skjøter.

Har du et avrundet eller komplekst mønster i hagen?

Om hagen din ikke er en perfekt firkant med kun rette kanter er det lurt og legge en plan for leggingen. Tegn gjerne opp hagen på et ark og lag et rutemønster. Dette trenger ikke være nøyaktig, men kan være et godt tiltak for å finne en god løsning.

Vi anbefaler mursteinmønster så lenge det er mulig. Men om det er et område som f.eks mellom en vanndam og gjerde som ikke er stor nok til å etablere et effektivt mursteinmønster, kan man selvfølgelig se bort i fra den tom- melfingerregelen.

Om den lengste siden av hagen er buet, finn en linje fra kant til kant, og start med en rett strekning av ferdiggress. Så fyller du ut rader i mursteinmønster ut mot kanten av hagen, og kapper til det som er utenfor.

5 - Etterarbeid

Nå som gresset er lagt, har du en ekstra sjanse til å oppdage eventuelle feil og sikre at plenen blir flat, jevn og fin.

Flat ut bakken

Etter man har lagt gresset ferdig, er det lurt og gå over plenen en siste gang og flate ut evt. klumper ujevnheter. Vi anbefaler å bruke en plenvals om man har mulighet til å anskaffe eller låne seg en for dagen. Om det ikke er et alternativ kan man bruke det man har. Hen- sikten her er å presse gressrullene ned i bakken så de har kontakt med jorden. I tillegg har man nå sjansen til å korrigere ujevnheter både for estetiske grunner, men også for å unngå problemer ved klipping senere.

Gjødsle og vanne

Når plenen er lagt og ser fin ut er det aller siste steget og gå over en siste gang med en plengjødsel. Her anbefaler vi The Andersons 14-6-12. Gå over med 2.5 til 4 kg gjødsel pr. 100 m2, og rak over gresset lett i etterkant. For å fullføre arbeidet står det kun igjen å vanne plenen godt for å unngå svimerker etter gjødslingen. Ved den første vanningen skal plenen vannes godt, så vannet trekker godt ned i jorden. De neste 14 dagene skal plenen holdes fuktig, og vanning bør gjøres daglig. Det er mest fordelaktig og vanne på morgenen eller kvelden, da temperaturen er lunere og plenen får lenger utbytte av vannet.

6 - Vedlikehold

For å opprettholde et fint og grønt areal over mange år, har plenen behov for vedlikehold.

Gjødsling

Gjødsling er en av de viktigste faktorene for en tett, grønn og frisk plen. Dette gjelder uansett om det er lagt med ferdig gress eller om plenen er sådd selv.

Hvilket gjødsel skal jeg bruke?

Bruk langtidsvirkende gjødsel som Gro Power 5-3-1 eller The Andersson 25-5-15 to ganger i året for maks effektivitet av gjødslingen.

Hvor mye gjødsel skal jeg bruke?

Til våre gjødselprodukter anbefaler vi ca. 4 kg gjødsel pr. 100 m2 med gress. Spre det godt og jevnt.

Når skal man gjødsle?

Første gjødsel av året gjøres en plass mellom april til mai, etter snøen og frosten er vekk.

Klipping

Etter ferdigplenen er en uke gammel kan man starte klippingen. Klipping er en mye vikti- gere del av vedlikeholdet enn man skulle tro. Gresset blir tykkere og sterkere av å bli klipt ofte.

Hvor ofte burde man klippe plenen?

Den optimale klipphøyden for gress er 4 cm. Da holder gresset seg sterkt, tett og fint. Gresset har det best når man kun stusser toppen. Derfor er vår tommelfingerregel at man aldri klipper mer enn 1/3 av gressets høyde. Så om du tar ut klipperen på våren og gresset er 10 cm langt, anbefaler vi å gå over plenen to ganger. Første gang da ned til ca. 6 cm, så gå over en gang til ned til 4. På denne måten gjør du det lille ekstra.

Om sommeren kan man øke til 5-6 cm på klipphøyden, da veksten er på topp. En fordel med å ha noe høyere gress på sommeren er at gresset blir mer robust for en evt. tørketid. Andre gjødslingen kan gjøres mot slutten av sommeren / starten av høsten mellom august og september.

Vanning

Etter anleggelse av ferdigplen må plenen vannes hyppig i 14 dager. Etter dette skal naturlig nedbør i utgangspunktet være nok. Men dersom det er lite nedbør på sommeren og varmt i luften, kan det være lurt å vanne plenen ved behov.

Både ved tørketid og anleggelse er spørsmålet om hvor mye man skal vanne viktigere enn hvor ofte man skal vanne. Gress har som alle andre planter røtter. Dersom man vanner for lite vil røttene søke etter vann oppover, noe som ikke er gunstig for gresset. Så det er viktig at når man først skal vanne, vanner man nok. Vannet skal trekke seg godt ned i jorden over hele plenen.

Kalking

Ikke alle hager trenger å kalkes. Men dersom man ønsker å ha en perfekt plen (som du selvfølgelig vil siden du er her), kan det være lurt å bruke litt tid på å finne ut om du trenger det.

Hvorfor kalke plenen?

Grunnen til at mange kalker plenen er at kalk er utmerket til å balansere Ph-verdien. Der- som jorden er for sur vil det påvirke gressets styrke og vekst. For at gresset skal trives opti- malt burde Ph-verdien i jorden være over 6. Det er to lette løsninger for å finne ut Ph-verdien i jorden. Den enkleste er å kjøpe et Ph-test kit hos en jordbruksforhandler.

Hvor mye kalk skal jeg bruke?

Bruk ca. 25 kg kalk pr. 100 m2. Husk å vanne godt etter kalking så det trekker godt ned i jorden.