Ferdigplen

Skal du utbedre hagen, eller har du akkurat bygget hus og trenger et grønt areal? Med ferdigplen slipper du å vente.

Hagen blir grønn og behagelig allerede fra dag en etter legging. Ferdigplen bidrar til å binde jord og gress sammen, så hagen blir tidligere stabil enn ved tradisjonell sååing. Hagen er klar til bruk etter ca 2 uker (avhenig av vær).

Gresset får du som smårull eller storrull. Smårull er egnet for mindre prosjekter som egen hage. Storrull blir gjerne brukt i forbindelse med større prosjekter som fotballbaner eller parkanlegg.

Smårull

Smårull legger du enkelt selv.
Hver gressrull måler 1m2, og det tar deg omtrent et par timer å legge et areal på 100m2.
De første 14 dagene må du passe på at gresset får en jevn tilførsel av vann. Deretter holder det med vanlig vedlikehold.

Storrull

Storrull blir lagt med store maskiner. Disse benyttes til store arealer på minst 500 m2, og er best egnet på idrettsplasser, parker og lignende.

Vår ferdigplen

Gresset er produsert i Rygge og på Jeløy, utenfor Moss.
Plenen blir dyrket i et av de beste landbruksdistrikter i landet. Klimatisk har vi muligheten til å høste fra tidlig om våren helt til desember. Vårt hovedmarked er over hele Østlandet og vi har utsalgssted i Moss/Rygge og Oslo.

Artene vi bruker er spesifikt valgt på bakgrunn av NIBIO sine anbefalinger, basert på sortsforsøk under norsk klima. Vi dyrker ferdigplen med forskjellig sammensetning til forskjellige formål. Skal gresset legges i hagen, eller på en fotballbane, kan dette skreddersys etter arter og sorter, for å kunne tilfredsstille kravene som stilles til plantematerialet.