Sedum

Du har kanskje sett sedum på et tak, et steingjerde eller i en skråning? Over de siste årene er det mange som har fått øynene opp for disse plantene. De er lettstelt og passer naturlig inn i hagen eller på hus- og hyttetak.

Sedum, som også går under navnet bergknapp, er sukkulente stauder som lagrer vann i bladene. Det gjør at den kan holde på mye vann og er robust mot tørke.

Sedummatter

Vi produserer sedummatter sammensatt av flere arter og sorter. Sammen danner disse et tett og frodig vegetasjonsdekke.
Våre matter har ingen plastarmering. Stammen/armeringen består istede av kokosfiber, et organisk produkt, og er 100% nedbrytbare og resirkulerbare.

Mattene leveres med god tetthet og er herdige under Norske forhold.

Før det legges sedummatter er det viktig å opparbeide et godt drenerende underlag for å etterlikne deres naturlige vokseplasser. Vi har også standardiserte blandinger som kan benyttes som underlag.

Grønne tak

Ved opparbeidelse av grønne tak med sedum, er det standardiserte dreneringsløsninger hvor vekstmassen/substratet er en viktig nøkkelfaktor for et godt resultat. Sedumtak er en viktig brikke for å håndtere store nedbørsmengder i urbane strøk. Sedum er også en betraktelig bidragsyter til biologisk mangfold, da sedumtak kan være viktig biotoper for både innsekter, fugler og rødlistet arter.

sedum på pall

Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har spørsmål vedrørende ditt sedumprosjekt!

Produksjon

Østfold Gress driver egen sedumproduksjon i Rygge / Moss. Samtidig har vi kontraktdyrking i utlandet. Sedummattene som dyrkes og selges gjennom Østfold Gress har en bred basis av sorter og arter med en hovedtyngde av arter og sorter som er naturlig tilhørende i Norge.

Sedum er ferskvare og vi anbefaler at sedummattene legges samme dag, eller dagen etter levering har ankommet. Det er derfor viktig at grunnarbeidet er ferdig, når plantematerialet ankommer.

sedumrull