Sedum

sedum på bakken

Sedummattene anlegges på ferdig opparbeidet område. Ved anleggelse av sedum på bakken, anbefaler vi at det benyttes en ugress-sikker duk som er vann permeabel i bunn av det planlagte området. Ved opparbeidelse av sedumarealet anbefaler vi at det skal anlegges 10cm grus i fraksjon 4-16 mm over duken. Det er da anbefale at man raker inn sedumjord i de øverste 3-4 cm av grusen. Området avrettes, for deretter å legge sedum over dette.

Områder hvor sedum er spesielt godt egnet er i fjellhage, på natursteinsmurer, i skråninger eller i rabatter og rundkjøringer. Ved anleggelse av sedum, bør det opprettes barrierer mot omkringliggende vegetasjon. Velger man å anlegge sedum i en tradisjonell hage med plen, er det viktig å konstruere en barriere mot gresset, slik at gresset ikke får anledning til å spre seg vegetativt inn i sedumbedet. En slik barriere kan for eksempel være granittkantstein eller en kantavslutning i plast, aluminium eller stål.

Sedumbeplanting er et ekstensivt areal, som da ikke innbyr til bruk. Det betyr i praksis at den tåler ikke tråkk på samme måte som gressplener. Du kan med andre ord, ikke sette ut hagemøbler eller bruke den som en gressplen. Et sedumområde ser veldig flott ut, og krever redusert vedlikehold. Ønsker man å innby til bruk, kan man sette ut tråkkheller og lage en platting i sedumfeltet.